9 kwietnia 2020 Autor adminba 1

Rodzaje palisad do zabezpieczania wykopów

Zabezpieczanie wykopów to podstawa. Pomimo, że istnieje wiele technologii, które pozwalają tego dokonać, to jednak bardzo dużą popularnością cieszy się stosowanie palisad. Najczęściej stosuje się je za granicą, między innymi w Niemczech. Mimo to, coraz częściej można je spotkać także w naszym kraju.

Czym są palisady?

Palisady niegdyś były istotnym elementem dawnego budownictwa obronnego. Obecnie jednak wykorzystuje się je między innymi do zabezpieczania wykopów. Obecnie jest to metoda zabezpieczająca. Inaczej mówiąc, to konstrukcje, które są składane z jedna na drugiej obok specjalnych pali wierconych. Pionowa ściana w ten sposób zabezpiecza wykopy przed niebezpiecznym osuwaniem się gruntu. Ponadto, palisady mają znaczący wpływ na ograniczenie napływu wód gruntowych. W głównej mierze wykonuje się palisady sieczne lub styczne. Styczne stosuje się w momencie, kiedy szczelność nie jest wymagana. Sieczne z kolei – wtedy, gdy konieczne jest zachowanie szczelności technologicznej lub trwałej.

Palisady styczne umożliwiają zabezpieczenie uskoków terenu do wysokości maksymalnej pięciu metrów. Jeśli jednak stosowane są kotwy i rozparcia, możliwość zabezpieczenia wykopów wynosi nawet dwadzieścia metrów uskoku terenu. Palisady sieczne pozwalają zabezpieczyć uskok do sześciu metrów, a przy korzystaniu z podparcia – nawet aż do dwudziestu pięciu metrów.

Rodzaje palisad

Obecnie na rynku dostępnych jest kilka rodzajów palisad. Różnią się między sobą na przykład zastosowaniem, funkcjami budynku i tym podobne. Wśród nich należy wymienić między innymi:

  • pale VdW,
  • mikropale,
  • pale CFA,
  • pale wbijane,
  • pale DSM.

Pale Vdw

Pierwszy rodzaj palisad to palisady VdW. Wiercenie ma miejsce z użyciem świdra ciągłego oraz z jednoczesnym rurowaniem otworu. Ich wykonanie jest bardzo szybkie. Co więcej, pozwalają na wykonanie ścian ukośnych oraz ścian bardzo blisko istniejących już budynków, nawet do pięciu centymetrów. Minusem palisad VdW jest jednak mała dostępność do tego typu technologii w Polsce. Niewielka możliwość przewiercania przeszkód w gruncie oraz ograniczona głębokość sprawiają, ze rzadko korzysta się z tego rodzaju palisad.

Mikropale

Mikropale znajdują swoje zastosowanie jako ściany zabezpieczające wykopy nieopodal obiektów sąsiednich. Zwykle między obiektem istniejącym, a budowanym, potrzeba stosunkowo niewiele miejsce, od trzydziestu do sześćdziesięciu centymetrów, w zależności od parametrów palisady. Palisada z mikropali wiercona jest w odstępach, które nie przekraczają trzech średnic. Między mikropalami tworzone są naturalne przesklepienia, które traktują palisadę jako ściankę ciągłą. Ta z kolei w pełni zabezpiecza przed rozluźnieniem gruntu za obudową.

Pale CFA

Pale CFA stosowane są najczęściej. Do ich zalet zalicza się między innymi dużą szybkość wykonania oraz stosunkowo niski koszt za jeden pal. Są jednak pewne ograniczenia co do ich stosowania. Wśród nich wymienić należy:

  • brak możliwości wykonania ukośnych pali zbrojonych;
  • brak możliwości przewiercenia twardych przeszkód w gruncie, takich jak między innymi stare fundamenty;
  • ograniczoną głębokość do około dwudziestu metrów.

Źródło: Pixabay.com

Pale wbijane są wprowadzane w grunt stalowej rury, która jest zakończona ostrzem traconym z pomocą palownicy wyposażonej w kafar hydrauliczny. Kosz zbrojeniowy umieszczany jest w środku suchej rury, dlatego też, pal jest zbrojony na całej długości. Rurę z kolei wyciąga się przy pomocy wyciągarki i wibracji z kafara. Powodują one dogęszczenie gruntu wokół pobocznicy.

Pale DSM

Pale DSM (Deep Soil Mixing) są metodą wzmacniania słabego podłoża. Kolumny te są używane w słabych gruntach spoistych, jednak można je spotkać także w gruntach niespoistych. Zwykle znajdują swoje zastosowanie we wzmacnianiu podłoża nasypów komunikacyjnych, bądź fundamentów różnych obiektów, takich jak między innymi budynki użyteczności publicznej oraz przemysłowej, mosty, wiadukty, wiatraki, a także budynki mieszkalne i tym podobne. Po uzupełnieniu zbrojeniem są solidnym zabezpieczeniem oraz obudową wykopu. Po dodaniu bentonitu z kolei używa się je do formowania przesłon przeciwfiltracyjnych.